.

Ti kazes: “Pretesko je”, Allah kaze: “Zaista, s mukom je i slast!” (Insirah, 6.)
Ti kazes: “Niko mi ne moze pomoci”, Allah kaze: “Strpljiv budi! Ali, strpljiv ces biti samo uz Allahovu pomoc.” (Nahl, 127.)
Ti kazes: “Nemam dovoljno opskrbe”, Allah kaze: “One koji budu vjerovali i dobra djela cinili ceka oprostaj i opskrba plemenita;” (Hadzdz, 50.)
Ti kazes: “U sumnji sam”, Allah kaze. “Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj!” (Ali Imran, 60.)
Ti kazes: “Stalno me boli”, Allah kaze: “Mi objavljujemo u Kur'anu ono sto je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povecava propast.” (Isra, 82.)
Ti kazes: “Borim se”, Allah kaze: “Allah nikoga ne opterecuje preko mogucnosti njegovih.” (Bekara, 286.)

Komentariši